Workshop Broumov 2021

31 Aug 2021

Začátkem října (tj. od 11.10. do 14.10.) plánujeme uspořádat workshop výzkumné skupiny "Plazmové nanotechnologie a bioaplikace" a centra Ceplant. Rádi bychom tak navázali na 1. ročník, který se uskutečnil před dvěma roky. Prezentováno bude široké spektrum témat jak z oblasti aplikací fyziky plazmatu tak základního výzkumu.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info